Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 14.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 116 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätösvallan siirto viranhaltijoille vuonna 2022 

TRE:4235/00.02.01/2022

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Martta Pyökkimies, puh. 040 592 8133, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Leeni Herrala, puh. 040 481 8428, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuslaki edellyttää 1.8.2022 alkaen, että lapsen tehostetusta tuesta, erityisestä tuesta sekä tukipalveluista ilman tehostettua tai erityistä tukea tehdään hallintolain mukainen hallintopäätös. Aiemmin varhaiskasvatuksessa ei ole tehty hallintopäätöksiä lapsen tuesta.

Päätöksen tekee varhaiskasvatuksen järjestämisvastuussa oleva kunta. Jos kyseessä on yksityisen palveluntuottajan tuottama varhaiskasvatus, päätöksen tekee palveluntuottajan esityksestä varhaiskasvatuksen toimipaikan sijaintikunta (Varhaiskasvatuslaki 15 e §), Varhaiskasvatuksen järjestämisvastuu on aina lapsen kotikunnalla. Tampereella varhaiskasvatuksen järjestämisestä vastaa sivistys- ja kulttuurilautakunta.

Tässä päätöksessä siirrettävä toimivalta edellyttää julkisen vallan käyttöä, joten se on siirrettävissä vain viranhaltijoille. Viranhaltijoiden on päätösvaltaa käyttäessään noudatettava, mitä lainsäädännössä on säädetty. Päätösvaltaa käytettäessä on noudatettava myös tämän lautakunnan vahvistamia yleisiä ohjeita ja määräyksiä.

Muutos edellyttää päätösvallan siirtojen päivittämistä. Tämän asian liitteenä olevassa asiakirjassa on määritelty tarpeelliset päätösvallan siirrot yhdessä muiden lautakunnan jo tekemien päätösvallan siirtojen kanssa.

Hallintosäännön 17 §:n 12 kohdan nojalla viranhaltijat, joille lautakunnan toimivalta siirretään, toimivat päätöksenteon osalta lautakunnan alaisena.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Liitteessä mainitut päätösvallan siirrot hyväksytään tulevaksi voimaan 1.8.2022 alkaen.

Tämä päätös korvaa sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätöksen 12.10.2021 § 134.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Elli Rasimus, Sara Saadetdin-Rajaluoma, Pia Mikkola, Tanja Moisala, Heli Rautanen, Pia Kuisma, Raija Rautio, Sari Salomaa-Niemi, Martta Pyökkimies, päiväkodin johtajat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)