Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 14.6.2022

§ 108 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraava päätöspöytäkirja:

Kulttuurijohtaja, Sivistyspalvelut
§ 36 Tampereen seudun työväenopiston kurssimaksut 1.8.2022 alkaen, 01.06.2022

Kokouskäsittely

Ylöjärven edustaja Henrik Pajunen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen yhteistoiminta-alueen asioiden tultua käsitellyiksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Pöytäkirjasta ilmenevää päätöstä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)