Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 16.11.2021

§ 148 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Johtaja Lauri Savisaaren katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Päihdehoidon kehittämisen raportti (Johanna Loukaskorpi, Tanja Airaksinen ja Anna Pekkarinen)
  • Katsaus varhaiskasvatuksen palveluverkon uusista kohteista (Elina Kalliohaka)
  • Koulujen yhdenvertaisuussuunnitelmien tilannekatsaus
  • Korona-tilannekatsaus
  • Talviuintisaunojen avustuspäätökseen 23.1.2020 lisätty toivomusponsiehdotus: "Lautakunta edellyttää, että tulevien vuosien aikana talviuintisauna-avustuksia tarkastellaan osana muita liikunta-avustuksia. Tarvittaessa avustussummia kohtuullistetaan porrastaen suhteessa toiminnan tuottoon ja vuokratasoon. Säästyneet summat kohdennetaan erityisesti lasten ja nuorten liikkumisen edistämisen avustuksiin."
  • Palvelusuunnitelman työpaja seuraavassa kokouksessa 14.12.2021 klo 15.00 alkaen
  • Konkreettiset toimenpiteet kouluarjen rauhallisuuteen

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Apulaispormestari Johanna Loukaskorpi, palvelupäällikkö Tanja Airaksinen, palvelupäällikkö Anna Pekkarinen ja koordinaattori Elina Kalliohaka olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Ali-Reza Abdali saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)