Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 16.11.2021

§ 146 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • apulaispormestari Johanna Loukaskorpi, palvelupäällikkö Tanja Airaksinen ja palvelupäällikkö Anna Pekkarinen § 148 ajaksi
  • koordinaattori Elina Kalliohaka § 148, § 151 ja § 152 ajaksi
  • hankepäällikkö Jarmo Viljakka § 150 ajaksi
  • hankearkkitehti Arto Huovila § 153 ajaksi
  • hyvinvointikoordinaattori Jaana Ylänen § 154 ajaksi
  • lapsiasiamies Tiia Heinäsuo § 155 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)