Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 16.11.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 160 Nuorisovaltuuston aloite kierrätysmahdollisuuksien parantamisesta oppilaitoksissa 

TRE:6520/11.01.00/2021

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Vt. opetuspäällikkö Ulla Ojalammi, puh. 050 428 3044, erikoissuunnittelija Tanja Jurvanen, puh 040 806 3513, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Tampereen nuorisovaltuusto esittää aloitteessaan kaikkiin Tampereen kaupungin oppilaitoksiin tarkoituksenmukaisia kierrätysmahdollisuuksia.  

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa kestävän tulevaisuuden näkökulma on esillä monin eri tavoin. Teema on kirjattu eri oppiaineiden kokonaisuuksiin sekä läpileikkaavasti laaja-alaisen osaamisen kuvauksiin. Lisäksi koulut laativat kolmevuotisen, sitovan kestävän tulevaisuuden suunnitelman, jossa huomioidaan teema kattavasti.

Kestävään kuluttamiseen ja kierrättämiseen liittyvät asiat ovat arkipäivää kouluissa. Luokissa on mahdollista kierrättää sekajätteen lisäksi ainakin paperia. Monissa kouluissa on oppilaskunnan tai Vihreä Lippu -raadin toimesta lisätty erilaisia kierrätyspisteitä luokka- ja aulatiloihin. Näiden tyhjennyksestä vastaavat pääosin oppilaat osa opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Lisäksi on voitu järjestää kierrättämiseen liittyviä tapahtumia ja tempauksia, joissa on voinut myydä tai vaihtaa itselleen tarpeettomia tavaroita. Perusopetuksen koulujen osalta oppilaitoksessa syntyvän vaarallisen jätteen sekä elektroniikkajätteen osalta kierrätys hoidetaan tilauksesta tarpeen mukaan. Yleensä 1-2 kertaa vuodessa, riippuen koulun tarpeesta.

Tampereen kaupungin perusopetuksen ja Voimian yhteisenä kehittämiskohteena on vuosina 2021-22 Sisäisen jätehuollon kehittäminen. Tämän työn yhteydessä on mahdollista päivittää nykyisiä puhtauspalveluun liittyviä sopimuksia ja varmistaa koulujen jätepisteiden ajantasaisuus. Tämän hetkisen sopimuksen mukaan puhtauspalvelutuottajan vastuulla on seka- ja biojäte (biojäte vain keittiö- ja taukotiloista) sekä näiden jätteiden kuljetus toimipaikan jätteiden keräyspisteisiin. Käyttäjäasiakas vastaa muiden jätejakeiden (pahvi, paperi, lasi, metalli, ongelma) lajittelusta sekä näiden jätteiden kuljetuksesta toimipaikan jätteiden keräyspisteisiin. Mikäli nykyisten jätepisteiden määrää halutaan nostaa, hankintakustannus on noin 500e/ astia. Lisäksi esimerkiksi biojätteen päivittäinen tyhjennys maksaa noin 200e/vuodessa/astia. Tarvittavien astioiden määrä riippuu koulun koosta ja tarpeista.

Tampereen kaupungin perusopetus jatkaa yhdessä Voimian kanssa sisäisen jätehuollon kanssa ja kutsuu lukuvuoden 2021-22 aikana kouluilta eri-ikäisiä toimijoita sekä mahdollisuuksien mukaan Nuorisovaltuuston jäseniä mukaan kehittämään toimintamallia, jossa kierrätys voitaisiin jatkossa huomioida vielä entistä paremmin. Tavoitteena on kuluvan valtuustokauden saada uusi toimintamalli ja mahdolliset sopimukset voimaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Nuorisovaltuustolle annetaan tiedoksi perusteluosassa oleva lausunto.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nuorisovaltuusto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)