Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 16.11.2021

§ 163 Tiedotusaineisto 

TRE:7161/00.04.01/2020

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat asiat:

  • Selvityksen antaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle kanteluasiassa (salainen)

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)