Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 17.12.2020

§ 149 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Johtaja Lauri Savisaaren katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Hyvinvointikeskusten tilannekatsaus ja alueellisten palvelukeskittymien kehittäminen (Mia Lumio)
  • Touhula Hermion rekisteröinnin hylkääminen ja toiminnan päättyminen (Kristiina Järvelä ja Lauri Savisaari)
  • Koronavirus-tilannekatsaus (Kristiina Järvelä ja Lauri Savisaari)
  • Tiedoksi: Lautakunnan ylimääräinen kokous 30.12.2020 kello 16.00

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Kehittämispäällikkö Mia Lumio oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)