Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 17.12.2020

§ 156 Valtuustoaloite Suomensaaren saunan laiturin ja kulkuväylän kunnostamiseksi – Ilkka Porttikivi 

TRE:6147/10.00.01/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liikunta- ja nuorisoyksikönjohtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554 5831, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ilkka Porttikivi (SDP) esittää, että Tampereen kaupunki uusii Suomensaaren saunan laiturin talviuintiin soveltuvalla ratkaisulla ja kunnostaa samalla kulkuväylän laiturille.

Liikunta- ja nuorisoyksikkö näkee tärkeänä turvallisten talviuintiolosuhteiden ylläpitämisen ja kannattaa Suomensaaren talviuintipaikan kehittämistä. Talviuinti on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta ja Suomensaaren talviuintipaikka on alueellisesti tärkeä ja erittäin kovassa käytössä oleva uintipaikka.

Sukeltajan syyskuussa suorittaman talviuintipaikkojen tarkastuksen perusteella Suomensaaren laituri on huonossa kunnossa ja siksi ensimmäisenä uusittavien laiturien joukossa. Vuoden 2021 budjetissa on raha yhden laiturin uusimiseen ja tämä käytetään Suomensaaren talviuintipaikkaan. Laiturin uusimisen yhteydessä katsotaan parannuksia kulkuväylälle saunasta laiturille.
 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Ilkka Porttikiven aloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)