Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 17.12.2020

§ 157 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Kasvatus- ja opetusjohtaja
§ 138 Linnainmaan päiväkodin lastenkalusteiden hankinta (minikilpailutus), 17.11.2020
§ 139 Perusopetulain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Etelä-Hervannan ja Ahvenisjärven koulun Pohjois-Hervannan koulutalossa, 20.11.2020
§ 140 Perusopetulain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Kämmenniemen koulussa, 23.11.2020
§ 149 Perusopetulain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Kaukajärven koulussa, 04.12.2020
§ 146 Starttirahan myöntäminen Liikuntapäiväkoti Onnelit Ay:lle, 02.12.2020
§ 148 Muutosten tekeminen kasvatus- ja opetuspalvelujen vuoden 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelmaan sisältyviin investointeihin, 02.12.2020

Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja
§ 21 Musiikkiäänitteiden hankinta - option käyttö, 10.12.2020
§ 22 Kuvatallenteiden hankinta - option käyttö, 10.12.2020
§ 19 Tampereen kaupungin kirjaston asiakkaille myytävien kasvomaskien hinta ja myyntipaikat, 20.11.2020
§ 18 Pääkirjasto Metson poikkeuksellinen aukioloaika 25.11.2020, 16.11.2020
§ 20 Tampereen kirjastojen aukiolorajoitukset  2. - 21.12.2020, 02.12.2020

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
§ 98 Tampereen Filharmonian myyntihintojen vahvistaminen, 04.12.2020
§ 99 Tulevaisuuden teatterit -selvityksen toteutuskustannuksiin osallistuminen, 04.12.2020
§ 100 Covid-19-taudin aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi työväenopiston ryhmämaksujen osalta noudatettava käytäntö, 04.12.2020

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 126 Tampereen uintikeskuksen ja maauimalan kahvilatoiminta sekä lipunmyynti , 04.12.2020
§ 127 Lannoitteet ja ruohonsiemenet, 04.12.2020
§ 128 Pohjois-Hämeen Ampujat ry:n ampumatilojen käyttömaksut 2021, 04.12.2020
§ 130 Määräaikainen vapautus tilavuokriin Covid-19 -taudin aiheuttamista rajoituksista johtuen, 04.12.2020
§ 131 Tampereen Sisu ry:n Ikurin liikuntahallin käyttövuoromaksu 2021, 08.12.2020
§ 132 Tampereen Voimistelijat ry:n Ikurin liikuntahallin käyttövuoromaksu 2021, 08.12.2020
§ 133 Tampereen Taekwon-do seura ry:ltä perittävä käyttövuoromaksu 2021, 08.12.2020
§ 134 Tanssiseura Spiral ry:n Ikurin liikuntahallin käyttömaksu 2021, 08.12.2020
§ 135 Tanssiseura Hurmio ry:n Ikurin liikuntahallin käyttömaksu 2021, 08.12.2020
§ 136 Liikunnan projektituki - Kalpaveljet ry, 11.12.2020
§ 129 Liikunnan ja nuorison palveluryhmän vuokrattavien tilojen käyttömaksut sekä ohjaus- ja muut maksut 2021, 04.12.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely
Esittelijä lisäsi lautakunnan käsittelyyn liikunta- ja nuorisoyksikön johtajan päätöspöytäkirjan "Liikunnan projektituki - Kalpaveljet ry". Puheenjohtaja totesi näin muutetun esityksen toimivan asian käsittelyn pohjana.

Ylöjärven edustaja Jussi Kytömäki poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen yhteistoiminta-alueen asioiden tultua käsitellyiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)