Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 17.9.2020