Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 17.9.2020

§ 113 Kisapuiston päiväkodin tarveselvitys 

TRE:4912/10.03.07/2020

Valmistelija

  • Viljakka Jarmo, Hankepäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Hankepäällikkö Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kisapuiston uusi päiväkoti sijaitsee Hervannan kaupunginosassa osoitteessa Teräskatu 1. Kiinteistötunnus on 837-65-7148-5. Etäisyys keskustorilta on noin 11 km. Samalla tontilla sijaitseva Kisapuiston vanha päiväkotirakennus on suljettu sisäilmaongelmien vuoksi vuonna 2019 ja koulu vuonna 2017. Ne on suunniteltu purettavaksi talven 2020 - 2021 aikana. Päiväkoti toimii tällä hetkellä väistötiloissa Kanjonin siirtokelpoisessa päiväkodissa ja koulu Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n tiloissa. Väestösuunnitteen (2020) mukaan 0-5 -vuotiaiden määrä kasvaa tulevaisuudessa niin Hervannassa kuin koko Tampereen alueellakin. Myös varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä on kasvanut tasaisesti Tampereella usean vuoden ajan. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa tulee Hervannan alueella parantaa. Osasta alueen päiväkodeista on jo jouduttu luopumaan sisäilmaongelmien vuoksi.

Tilan tarve

Päiväkodin laskennallinen lapsimäärä tulee olemaan noin 240 eli kymmenen ryhmän päiväkoti.  Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve on yhteensä 2.458 hym2. Rakennuksen arvioitu huoneistoala, mikä on vuokran maksun peruste, on 2.985 htm2. Lisäksi mahdollistetaan tilojen iltakäyttö alueen asukkaille ja muille toimijoille.

Aikataulu

Alustavan aikataulun mukaan rakennustyöt käynnistyvät elokuussa 2022 ja niiden kestoksi on arvioitu 14 kuukautta. Rakennuksen käyttöönotto on tammikuussa 2024.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Tontti rajautuu etelässä Atomikatuun, lännessä pysäköintialueeseen (LPA), pohjoisessa Teräspolkuun ja idässä Valtaraittiin. Tontin koko on 7.197m2. Koilliskulmassa sijaitsee Kisapuiston leikkipuisto, jonka koko on noin 1.265m2. Autopaikkoja toteutetaan asemakaavan edellyttämä määrä, yhteensä 20ap, joista vähintään 12 paikkaa osoitetaan saattopaikoiksi. Polkupyöräpaikkoja rakennetaan polkupyöräpaikkoja lapsille, henkilökunnalle ja saattopyöräilijöille, yhteensä 40 kpl. Leikkipiha toteutetaan suunnitteluohjeen mukaisesti. Viereinen leikkipuisto on osa investointia ja suunnitellaan ja toteutetaan osana hanketta. Alueella on hyvät kevyen- ja julkisenliikenteen yhteydet. Lähin raitiotielinjan pysäkki sijaitsee noin 200 metrin ja linja-autopysäkki noin 150 metrin päässä.

Rakennus on kaksikerroksinen. Perusratkaisu suunnitellaan tiiviiksi ja sen tulee mahdollistaa lyhyet yhteydet rakennuksen sisällä. Jatkosuunnittelussa tutkitaan ensisijaisesti vaihtoehtoa, jossa kaikille yhteiset tilat toimivat rakennuksen kokoavana tilana ja joihin on suora yhteys ryhmä- ja hallinnon tiloista. Avoin perusratkaisu mahdollistaa tilojen joustavan käytön käyttäjän tarpeita mukaillen. Iltakäytön tilat (mm. eteinen, ruokasali, sali ja niihin liittyvät aputilat) ovat rajattavissa muista tiloista. Henkilökunta- ja hallintotilat ovat yhteisiä kaikille käyttäjille. Tilojen valvottavuuteen ja lapsiturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Suunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin rakennussuunnitteluohjetta ja päiväkotien suunnitteluohjetta. Rakennustyöt tehdään sääsuojan alla. Rakennuksen energiatehokkuuden tavoitetasoksi asetetaan E-luvuksi 85 (kWhE/m2 vuosi), joka vastaa päiväkodeille ja opetusrakennuksille määriteltyä energiatehokkuusluokkaa A.

Investointi- ja käyttökustannukset

Uudisrakennuksen investointikustannukset ovat 9.657.000 € (2.909 €/brm2, alv 0 %). Uudisrakennuksen aiheuttama pääomavuokra on 579.420 €/v (16,18 €/m2/kk), kiinteistönhoito (sisäiset vuokralaiset) 101.633 €/v (2,95 €/m2/kk), kiinteistönhoito (Pirkanmaan Voimia Oy) 6.053 €/v (4,43 €/m2/kk), kunnossapito 22.925 €/v (0,64 €/m2/kk) ja tontinvuokra 12.013 €/v (0,34 €/m2/kk). Vuokra on yhteensä 722.044 €/v.

Toiminnan kustannukset

Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut kasvavat laajenevaa toimintaa vastaavasti. Pallopuiston ja Satoramin päiväkodeista luovutaan, kun uusi Kisapuiston päiväkoti valmistuu. Pallopuiston ja Satoramin päiväkodeissa on lapsia yhteensä noin 110 (seitsemän ryhmää). Niiden henkilöstökustannukset ovat vuodessa yhteensä noin 925.275 € ja aineet, tarvikkeet ja tavarat n. 14.520 € (132 €/lapsi/vuosi) ja muut kustannukset n. 18.370 € (167 €/lapsi/vuosi). Kisapuiston päiväkotiin tulee viisi ryhmää enemmän (n.100 päivähoitopaikkaa) kuin mitä Pallopuiston ja Satoramin päiväkodeissa on. Henkilökustannusten lisäys on silloin noin 709.720 €/vuosi ja aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden 13.200 € / vuosi ja muiden kustannusten lisäys on 16.700 €/ vuosi. Kisapuiston päiväkodin tulevat henkilöstökustannukset ovat yhteensä noin 1.634.995 € / vuosi. Lisäksi Pirkanmaan Voimia Oy:n arvion mukaan ateriapalvelukustannukset on noin 350.000€ / vuosi, josta uusia kustannuksia on 205.800 €. Puhtaanapidon kustannukset ovat noin 3,72€ / m2 / kk (129.857 €/vuosi), mikäli palveluntarjoaja tulee olemaan ko. osakeyhtiö, Pallopuiston ja Satoramin puhtaanapidon kustannukset ovat nyt yhteensä 65.600€. Henkilöstökulujen kasvuun varaudutaan vuoden 2023 vuosisuunnitelmassa. Vuoden 2023 vuosisuunnitelmassa tulee huomioida ensikertaisenkalustuksen kustannukset, jotka ovat noin 600.000 €. Summasta 40 % eli 240.000€ on varsinaista ensikertaista kalustamista (irtokalusteita) ja 60 % eli 360.000 € on varaus käyttötalouteen, sisältää mm. tarvittavat ICT-hankinnat.  

Väistötilat

Kisapuiston päiväkoti toimii tällä hetkellä Hervannan siirtokelpoisessa päiväkodissa osoitteessa Ruovedenkatu 7, 33720 Tampere. Kohteen vuokrakustannus on 56.166 €/kk ja 673.992 € vuodessa (alv 0%). Kisapuiston päiväkodin valmistuttua tehdään erillinen päätös Hervannan päiväkodin jatkokäytöstä. Kohteen omistaa Adapteo Finland Oy.

Lapsivaikutusten arviointi

Terveys: Kisapuiston uusi päiväkoti mahdollistaa alueen lapsille terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön lähipalveluna.

Turvallisuus ja liikkuminen: Uudisrakennuksen suunnittelun yhteydessä mietitään turvallisia liikennejärjestelyitä. Päiväkotia ympäröi erinomaiset kävely- ja pyöräilytiet ja raitiotiepysäkille on matkaa vain n 400m. Päiväkodin tontille tulee myös polkupyöräparkit (40 pyöräpaikkaa). Saattoliikenteelle suunnitellaan turvallinen reitti ja päiväkodin huoltopiha järjestetään keittiön sisäänkäynnin yhteyteen erilleen leikkipihasta.

Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lasten ja perheiden arjen sujumiseen, kun varhaiskasvatus pystytään tarjoamaan lähipalveluna alueen lapsille. Rakennuksen tilat tulevat olemaan monikäyttöisiä ja niitä on mahdollista vuokrata iltakäyttöön, esim. lasten harrastustoimintaa varten.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Kisapuiston päiväkodin tarveselvitys hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Koordinaattori Elina Kalliohaka oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Anna-Maija Väänänen, Anu Rajala, Anni Andrejeff, Kristiina Järvelä, Elina Kalliohaka, Tanja Moisala, Matti Tanski, Elina Lahti, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)