Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 17.9.2020

§ 115 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Kasvatus- ja opetusjohtaja
§ 102 Notecrow - mobiili infojärjestelmän hankinta Secrow Oy:ltä, 25.08.2020
§ 104 Erityisavustuksen kohdentaminen esi- ja perusopetuksen tasa-arvon edistämiseen, 31.08.2020
§ 105 Koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi myönnetyn erityisavustuksen kohdentaminen, 31.08.2020
§ 107 Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020-2021 - Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet myönteisen erityiskohtelun alueilla Tampereen varhaiskasvatuksessa, 03.09.2020
§ 108 Koulujen vuosisuunnitelmien ja investointien muuttaminen 2020, 03.09.2020
§ 109 Varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelmien ja investointien muuttaminen 2020, 03.09.2020
§ 110 Koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi myönnetyn erityisavustuksen kohdentaminen varhaiskasvatuksessa, 03.09.2020

Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja
§ 13 Kirjastojen aukioloajat 1.9. - 31.12.2020, 08.09.2020

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
§ 40 Tampere Filharmonian tuotteiden myyntihintojen vahvistaminen, 18.08.2020

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 94 Latukoneen hankinta, 18.08.2020
§ 95 Liikunnan projektituki - Tampereen Peli-Pojat -70 ry, 23.08.2020
§ 96 Tuotantotuki - Pakolaisnuorten tuki ry, 23.08.2020
§ 97 Tuotantotuki - Ahjolan Setlementti ry, 23.08.2020
§ 98 Tuotantotuki - Tampereen Helluntaiseurakunta, 24.08.2020
§ 99 Tuotantotuki - Pakolaisnuorten tuki ry, 07.09.2020
§ 100 Tuotantotuki - Tampereen Helluntaiseurakunta, 07.09.2020
§ 101 Liikunnan projektituki - Tampereen Motocross ry, 07.09.2020
§ 102 Suomen Urheiluliitto ry:ltä perittävä Tampereen stadionin käyttökorvaus , 07.09.2020
§ 103 Restel Ravintolat Oy:ltä perittävä Tampereen jäähallin kiinteistönhoitomaksu, 07.09.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)