Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 18.2.2021

§ 26 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Johtaja Lauri Savisaaren katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Tampereen hakemus ympäristöministeriölle kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi ja prosessin eteneminen (Mirkka Katajamäki)
  • Pienten lasten taidekaari (Elli Rasimus)
  • Koronavirus-tilannekatsaus (Lauri Savisaari)
  • Tampereen perusopetuksen kielipolkujen päivitys 1.8.2021 alkaen (Kristiina Järvelä)
  • Kaupin askelmerkit (Pekka P. Paavola)
  • Hakametsän tilannekatsaus (Lauri Savisaari)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Kaavoitusarkkitehti Mirkka Katajamäki oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Anne-Mari Jussila saapui kokoukseen ja Ylöjärven edustaja Jussi Kytömäki poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka P. Paavola poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)