Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 18.2.2021

§ 24 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • kaavoitusarkkitehti Mirkka Katajamäki § 26 ajaksi
  • hankearkkitehti Arto Huovila § 29 ajaksi
  • valvontakoordinaattori Reija Huovila ja erikoissuunnittelija Sari Salomaa-Niemi § 30 ja § 31 ajaksi
  • suunnittelija Susanna Lundström § 36 ja § 37 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)