Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 18.2.2021

§ 39 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Kirjastopalvelujohtaja
§ 2 Konsulttipalvelujen hankinta kirjastopalvelujen kehittämistyöhön Ramboll Oy:lta , 01.02.2021

Liikunta- ja nuorisojohtaja
§ 9 Hervannan uimahallin kuntosalilaitteiden hankinta, 29.01.2021
§ 10 Tesoman jäähallin kuntosalilaitteiden hankinta, 29.01.2021
§ 11 Uima-allaskemikaalien hankinta -  option käyttö, 29.01.2021
§ 2 Liikunnan projektituki - Salibandy Club Classic ry, 26.01.2021
§ 4 Määräaikainen vapautus tilavuokriin ja käyttövuoromaksuihin Covid-19 -taudin aiheuttamista rajoituksista johtuen, 26.01.2021
§ 5 Liikunnan projektituki - Kalpaveljet ry, 28.01.2021
§ 6 Liikunnan projektituki - Tampereen Pallo-Veikot ry, 28.01.2021
§ 7 Liikunnan projektituki - Koovee ry, 28.01.2021
§ 8 Liikunnan projektituki - Tampereen Seudun Haulikkoampujat ry, 28.01.2021
§ 13 VaLePa ry:ltä perittävä Kauppi Sports Centerin tilojen käyttökorvaus, 16.2.2021
§ 14 Määräaikainen vapautus tilavuokriin Covid-19- taudin aiheuttamista rajoituksista johtuen - helmikuu 2021, 17.2.2021
§ 15 Ottelu- ja kilpailumaksut Covid-19 -taudin aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen, 18.2.2021
§ 16 Liikunnan projektituki - Manse PP Edustus ry, 18.2.2021

Perusopetusjohtaja
§ 4 Perusopetulain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Kaukajärven koulussa, 21.01.2021
§ 8 Perusopetulain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Kaukajärven koulussa, 02.02.2021
§ 10 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Atalan koulussa, 09.02.2021
§ 11 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Raholan koulussa, 09.02.2021
§ 5 Perusopetuksen palveluryhmän johtoryhmän nimeäminen, 22.01.2021

Varhaiskasvatusjohtaja
§ 4 Tampereen kaupungin ja Pilke Päiväkodit Oy:n välinen hakintasopimus päivähoitopalveluiden hankinnasta - option käyttäminen, 27.01.2021
§ 7 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluryhmän johtoryhmän nimeäminen, 04.02.2021
§ 8 Muilta kunnilta varhaiskasvatuspalveluista perittävät maksut vuonna 2021, 05.02.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely
Esittelijä lisäsi lautakunnan käsittelyyn seuraavat liikunta- ja nuorisojohtajan päätöspöytäkirjat:

§ 13 VaLePa ry:ltä perittävä Kauppi Sports Centerin tilojen käyttökorvaus, 16.2.2021
§ 14 Määräaikainen vapautus tilavuokriin Covid-19- taudin aiheuttamista rajoituksista johtuen - helmikuu 2021, 17.2.2021
§ 15 Ottelu- ja kilpailumaksut Covid-19 -taudin aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen, 18.2.2021
§ 16 Liikunnan projektituki - Manse PP Edustus ry, 18.2.2021

Puheenjohtaja totesi näin muutetun esityksen toimivan asian käsittelyn pohjana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)