Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.11.2020