Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.12.2019