Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.3.2020

§ 30 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari tämän kokouksen ajaksi
  • hankearkkitehti Arto Huovila § 33 ajaksi
  • erikoissuunnittelija Sari Salomaa-Niemi § 34 ja 35 ajaksi
  • tapahtumakoordinaattori Anna Szalay § 38-40 ajaksi
  • johtava koordinaattori Päivi Laukamo § 41 ja 42 ajaksi
  • suunnittelija Anna Henttonen § 45-47 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat