Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.3.2020

§ 53 Vahingonkorvausvaatimus menetetystä työajasta ja huonosta sisäilmasta aiheutuneesta vahingosta (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta


Käsitellyt asiat