Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 20.2.2020