Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.11.2019