Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.11.2019

§ 149 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Johtaja Taru Kuosmasen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Palvelu- ja vuosisuunnitelma -työpaja, 16.00-17.30 (Laura Heikkilä, Harri Jurvela, Jaakko Laurila ja Leena Viitasaari)
  • Katsaus Hyhkyn koulun tilanteeseen (Taru Kuosmanen)
  • Katsaus Kämmenniemen koulun tilanteeseen (Taru Kuosmanen)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Suunnittelija Laura Heikkilä, kehittämispäällikkö Harri Jurvela, kehittämispäällikkö Jaakko Laurila ja suunnittelujohtaja Leena Viitasaari olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Seppo Kovala saapui kokoukseen ja varajäsen Roope Olli poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Ylöjärven edustaja Jussi Kytömäki poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana, yhteistoiminta-alueen asioiden tultua käsitellyiksi.

Puheenjohtaja päätti viiden minuutin kokoustauon pitämisestä asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)