Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.11.2019

§ 154 Ei julkinen