Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.11.2019

§ 147 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • suunnittelija Laura Heikkilä, kehittämispäällikkö Harri Jurvela, kehittämispäällikkö Jaakko Laurila ja suunnittelujohtaja Leena Viitasaari § 149 ajaksi
  • hankepäällikkö Jarmo Viljakka § 150 ja § 151 ajaksi
  • suunnittelija Susanna Lundström § 152 ja § 153 ajaksi
  • asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere § 154 ja § 155 ajaksi
  • hankepäällikkö Antti Lakka § 161 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)