Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.11.2019

§ 148 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viimeistään maanantaina 25.11.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Helimo ja Antti Hiitti (varalle Anne-Mari Jussila ja Terhi Kiemunki).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)