Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.11.2019

§ 160 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Kasvatus- ja opetusjohtaja
§ 127 Hankintaoikaisu: Vuoreksen koulun musiikkivälineiden hankinta, 23.10.2019
§ 129 Hankintapäätös kielisoittimet, 29.10.2019
§ 133 Kasvatus- ja opetuspalvelujen tulojen ja menojen hyväksyminen, 31.10.2019
§ 126 Päiväkoti Oravametsän hyväksyminen varhaiskasvatuksen yksityiseksi palvelustelituottajaksi (Oravametsä Iidesranta), 23.10.2019
§ 130 Oppilaan kiinnipitämisestä perusopetuksessa annetun ohjeen kumoaminen, 30.10.2019
§ 131 Tampereen kaupunkiseudun 3. - 6.-luokan ympäristöopin digitaalinen oppimateriaali -projekti, 30.10.2019

Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja
§ 58 Pääkirjaston projektihuoneiden käyttösäännöt, 16.10.2019
§ 59 Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön tilojen käyttövuorojen hyväksyminen 1.9. - 30.9.2019, 21.10.2019
§ 60 Muutos Kämmenniemen kirjaston omatoimikäytön aukioloaikaan, 22.10.2019
§ 61 Poikkeuksellinen aukioloaika kirjastoissa 5.12.2019, 23.10.2019
§ 63 Käyttökiellon antaminen kirjaston asiakkaalle, 28.10.2019
§ 65 Kulttuuri- ja muiden toimijoiden kausikorttien lainaaminen, 08.11.2019

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 171 Liikunnan projektituki - Koovee ry, 25.10.2019
§ 172 Uuden täyttöaineen hankinta Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen tekonurmimattoon, 25.10.2019
§ 173 Suomen Voimisteluliitto ry:n Sydän-Suomen alueelta perittävä Kauppi Sports Centerin tilojen käyttömaksu, 25.10.2019
§ 174 Gravel Sports Oy:ltä perittävä Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen tilojen käyttömaksu Supercross-tapahtuman ajalta, 25.10.2019
§ 175 Tuotantotuki - Tampereen Helluntaiseurakunta, 28.10.2019
§ 176 Lavan vuokraaminen ja kuljetus Nokian Voimisteluseura ry:lle, 28.10.2019
§ 178 Kauppi Sports Centerissä 2.-9.11.2019 järjestettävän InnoEvent -tapahtuman käyttömaksu, 06.11.2019
§ 179 Liikunnan projektituki - Tampereen Kuurojen Urheiluseura Uljas ry, 07.11.2019
§ 180 Katsomoiden vuokraaminen Avant Tecno Oy:lle, 07.11.2019
§ 181 Katsomoiden vuokraaminen VaLePa ry:lle, 07.11.2019
§ 183 Tuotantotuki - Pakolaisnuorten Tuki ry, 11.11.2019
§ 184 Alkoholijuomien myyntioikeus 22.-24.11.2019 järjestettävän Tammer Turnauksen aikana, 12.11.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)