Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.1.2021

§ 9 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Johtaja Lauri Savisaaren katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Uuden organisaation palveluryhmien johtajien esittäytyminen (Kristiina Järvelä, Pirkko Lindberg, Pekka P. Paavola ja Elli Rasimus)
  • Kouluikkunan ja kuusikkoraportin käsittely (Kristiina Järvelä ja Elli Rasimus)
  • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (Tuija Viitasaari)
  • Perusopetuksen ryhmäkokoraportti (Kristiina Järvelä)
  • Koronavirus-tilannekatsaus (Kristiina Järvelä, Pirkko Lindberg, Pekka P. Paavola ja Elli Rasimus)
  • Kämmenniemen koulun remonttien tilanne (Kristiina Järvelä ja Lauri Savisaari)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Kulttuurijohtaja Pirkko Lindberg, liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka P. Paavola, varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus sekä kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Nuorisovaltuuston edustaja Maria Markkula ja Anne-Mari Jussila saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana. Liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka P. Paavola sekä varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)