Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.1.2021

§ 15 Avustus talviuintisaunatoiminnan järjestämiseksi vuodelle 2021 

TRE:83/12.04.00/2021

Kokouskäsittely

Esittelijä Lauri Savisaari poisti asian listalta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)