Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.1.2021

§ 10 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksissa (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:3514/00.00.03/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Pauliina Aittala, puh. 040 801 6119, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 125 §:ssä määrätään läsnäolosta toimielinten kokouksissa. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Läsnäolo- ja puheoikeus sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksissa myönnetään perusopetusjohtaja Kristiina Järvelälle, va. varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimukselle, liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka P. Paavolalle, va. kulttuurijohtaja Pirkko Lindbergille ja suunnittelupäällikkö Mika Vuorelle 31.5.2021 saakka.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)