Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.1.2021

§ 20 Tiedotusaineisto 

TRE:7161/00.04.01/2020

Valmistelija

  • Kaunisto Kalle, Hallintosihteeri

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat asiat:

  • Nuorisovaltuuston edustajat sivistys- ja kulttuurilautakunnassa vuonna 2021 ovat Lotta Forsström ja Maria Markkula, varalla Pablo Gonzales Torres ja Aleksi Peltosaari.
  • Selvitys toimenpiteistä Touhulan Hermion rekisteröinnin hylkäämisen johdosta

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)