Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.1.2021

§ 21 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Kirjastopalvelujohtaja
§ 1 Käytöstä poistetun kirjastoauton myyminen, 07.01.2021

Kulttuurijohtaja, Sivistyspalvelut
§ 2 Vuoden 2021 avustusennakot kumppanuusavustusyhteisöille (taidelaitokset), 07.01.2021

Liikunta- ja nuorisojohtaja
§ 1 Liikunnan ja nuorison palveluryhmän johtoryhmän nimeäminen, 08.01.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)