Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 22.4.2021

§ 70 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Johtaja Lauri Savisaaren katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Koulujen suunnitteluohje (Elina Kalliohaka)
  • Sivistyspalveluiden toiminnan ja talouden suunnittelu – lähetekeskustelu
  • Koronavirus-tilannekatsaus

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Intendentti Juha Ahonen, koordinaattori Elina Kalliohaka, kehittämispäällikkö Jaakko Laurila ja kehittämispäällikkö Mikko Tiirikainen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Suunnittelupäällikkö Mika Vuori poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)