Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 22.4.2021

§ 68 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • intendentti Juha Ahonen, koordinaattori Elina Kalliohaka, kehittämispäällikkö Jaakko Laurila ja kehittämispäällikkö Mikko Tiirikainen § 70 ajaksi
  • hankearkkitehti Arto Huovila § 72 ajaksi
  • hankeinsinööri Tero Keisu § 73 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)