Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 22.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 71 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimikauden jatkuminen (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:2794/00.00.03/2021

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 79 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Luottamustoimen jatkuvuusperiaatteella turvataan luottamustehtävän hoitaminen toimikauden vaihtuessa.

Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä tuli voimaan 29.3.2021. Voimaan tulleen lain mukaan ”Vaalilain (714/1998) 144 §:ssä säädetystä poiketen vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13 päivä kesäkuuta 2021. Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa poiketen kuntalain (410/2015) 15 §:n 1 momentissa säädetystä 1 päivänä elokuuta 2021 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun. Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu heinäkuun 2021 loppuun. Valtuutettu tai muu kuntalain 69 §:ssä tarkoitettu kunnan luottamushenkilö voi niin halutessaan erota toimestaan kesäkuun 2021 alusta lukien valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Tällöin varavaltuutettu kutsutaan valtuutetun tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja muuhun luottamustoimeen valitaan uusi henkilö. Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai luottamushenkilön valinneelle muulle toimielimelle huhtikuun 2021 loppuun mennessä.” Lisäksi laissa säädetään, että "Kuntalain 32 §:n 2 momentissa säädetystä poiketen kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet valitaan elokuussa 2021 pidettävässä valtuuston kokouksessa".

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimikauden jatkuminen merkitään tiedoksi.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään uuden toimielimen valintaan asti perusopetusjohtaja Kristiina Järvelälle, va. kulttuurijohtaja Pirkko Lindbergille, liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka P. Paavolalle, varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimukselle ja suunnittelupäällikkö Mika Vuorelle.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksissa pöytäkirjaa uuden toimielimen valintaan asti pitää hallintosihteeri Kalle Kaunisto tai joku muu toimielin- ja kirjaamopalvelujen hallintosihteereistä.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tiedotusvastaavana uuden toimielimen valintaan asti toimii viestintäpäällikkö Aila Rajamäki.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kokousta seuraavan viikon tiistaina yhteistoiminta-alueen kuntien verkkosivuille uuden toimielimen valintaan asti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetyt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)