Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 22.4.2021

§ 80 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Kulttuurijohtaja, Sivistyspalvelut
§ 53 Tampere Filharmonian lipunhinnat 1.8.2021 alkaen, 02.04.2021

Liikunta- ja nuorisojohtaja
§ 42 Kaupin led-seinän hankinta, 09.04.2021
§ 31 Määräaikainen vapautus Ikurin liikuntahallin käyttövuoromaksuun Covid-19-taudin aiheuttamista rajoituksista johtuen, 22.03.2021
§ 34 Liikunnan projektituki - Kalpaveljet ry, 08.04.2021
§ 35 Liikunnan projektituki - Uinti Tampere ry, 08.04.2021
§ 36 Liikunnan projektituki - Pirkka-Melojat ry, 08.04.2021
§ 37 Liikunnan projektituki - Rantaperkiön Isku ry, 08.04.2021
§ 38 Liikunnan projektituki - Kalevan Lentopallo ry, 08.04.2021
§ 39 Liikunnan projektituki - Tampereen Slalomseura ry, 08.04.2021
§ 40 Liikunnan projektituki - Tampereen Voimailuseura ry, 08.04.2021
§ 41 Liikunnan projektituki - Tampereen Kickboxing ry, 08.04.2021
§ 32 Liikunnan asiakaspalvelun poikkeukselliset aukioloajat vuonna 2021, 23.03.2021
§ 43 Määräaikainen vapautus tilavuokriin Covid-19 -taudin aiheuttamista rajoituksista johtuen - huhtikuu 2021, 16.4.2021
§ 44 Covid-19 -taudista johtuvat palvelutoiminnan rajoitukset liikunnan ja nuorison palveluryhmässä, 16.4.2021

Perusopetusjohtaja
§ 39 Hankinnan keskeyttäminen Pellervon koulun oppimiskalusteita koskevassa tarjouskilpailussa, 23.03.2021
§ 35 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Tesoman koulussa, 22.03.2021
§ 36 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Peltolammin koulussa, 22.03.2021
§ 37 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Peltolammin koulussa 18.3. - 25.3.2021, 22.03.2021
§ 40 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Ahvenisjärven koulussa 15.3. - 29.3.2021, 24.03.2021
§ 41 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Messukylän koulussa 22.3. - 28.3.2021 , 24.03.2021
§ 42 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminenAhvenisjärven koulussa 3.3. - 11.3.2021, 24.03.2021
§ 43 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Annalan koulussa 9.3. - 29.3.2021, 24.03.2021
§ 44 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminenAhvenisjärven koulussa 11.2. - 17.2.2021, 24.03.2021
§ 45 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Annalan koulussa 14.12.  - 20.12.2020, 24.03.2021
§ 46 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Kissanmaan koulussa 9.3. - 23.3.2021, 24.03.2021
§ 47 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Lamminpään koulussa 26.2. - 11.3.2021, 24.03.2021
§ 48 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Kämmenniemen koulussa 4.3. - 12.3.2021, 24.03.2021
§ 49 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen  Juhannuskylän koulussa 14.1. - 21.1.2021, 24.03.2021
§ 50 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Lentävänniemen koulussa 18.3. - 30.3.2021, 24.03.2021
§ 51 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Messukylän koulussa 20.3. - 30.3.2021, 24.03.2021
§ 52 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Pispalan koulussa 16. - 24.3.2021, 24.03.2021
§ 53 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Raholan koulussa 4. - 11.2.2021, 24.03.2021
§ 54 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Sammon koulussa 12. - 22.3.2021, 24.03.2021
§ 55 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Takahuhdin koulussa 27. - 29.11..2020, 24.03.2021
§ 56 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Takahuhdin koulussa 16. - 20.12.2020, 24.03.2021
§ 57 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminenTampereen kansainvälisessä koulussa 23.2. - 4.3.2021, 24.03.2021
§ 58 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Takahuhdin koulussa 14. - 21.1.2021, 24.03.2021
§ 59 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Tesoman koulussa 26.2. - 7.3.2021, 24.03.2021
§ 60 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Wivi Lönnin koulussa 16.3. - 25.4.2021, 24.03.2021
§ 61 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Vehmaisten koulussa 10. - 21.3.2021, 24.03.2021
§ 63 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Lentävänniemen koulussa 18.3. - 31.3.2021, 31.03.2021
§ 64 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Lentävänniemen koulussa 18.3. - 31.3.2021, 01.04.2021
§ 65 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Wivi Lönnin koulussa 16.3. - 25.3.2021, 01.04.2021
§ 38 Tulojen- ja menojen hyväksyjät sekä tilausoikeudet perusopetuksen palveluryhmässä, 23.03.2021

Varhaiskasvatusjohtaja
§ 17 Lielahden päiväkodin lastenkalusteiden minikilpailutus, 01.04.2021
§ 16 Tulojen- ja menojen hyväksyjät sekä tilausoikeudet varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluryhmässä, 23.03.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely
Esittelijä lisäsi lautakunnan käsittelyyn seuraavat liikunta- ja nuorisojohtajan päätöspöytäkirjat:

§ 43 Määräaikainen vapautus tilavuokriin Covid-19 -taudin aiheuttamista rajoituksista johtuen - huhtikuu 2021, 16.4.2021
§ 44 Covid-19 -taudista johtuvat palvelutoiminnan rajoitukset liikunnan ja nuorison palveluryhmässä, 16.4.2021

Puheenjohtaja totesi näin muutetun esityksen toimivan asian käsittelyn pohjana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)