Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 22.8.2019