Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 23.1.2020