Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 23.4.2020

§ 60 Koronaviruksen leviämiseen liittyvien rajoitustoimien jatkaminen Tampereen kaupungin toiminnoissa (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:2322/09.05.01/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020 § 128 ottaa käyttöön häiriötilanteiden johtosäännön (Hallintosäännön liite 5). Päätöksen mukaan pormestarilla on oikeus tehdä välttämätön kiireellinen päätös, kunnes hallintosäännön mukaisella toimielimellä on mahdollisuus käsitellä asia.

Valtioneuvoston 30.3.2020 antaman linjauksen mukaisesti aiemmin ilmoitettuja koronaviruksen leviämiseen liittyviä rajoitustoimia jatketaan Tampereen kaupungissa seuraavasti:

Etäopetus jatkuu Tampereen kouluissa ja oppilaitoksissa 13.5.2020 saakka.

Tampereen kaupungin museot, kaupungin ylläpitämät kirjastot, liikuntapaikat ja nuorisopalveluiden, Tampereen seudun työväenopiston sekä taiteen perusopetuksen toimipisteet pidetään suljettuina 13.5.2020 saakka. Tampere Filharmonian kevätkauden konsertit perutaan.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt pidetään toiminnassa. Tampereen kaupunki kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Pormestarin päätös 1.4.2020 § 55 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ylöjärven edustaja Jussi Kytömäki poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen yhteistoiminta-alueen asioiden tultua käsitellyiksi.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Pirjo-Liisa Länkinen, Kristiina Järvelä, Toimi Jaatinen, Pirkko Lindberg, Pekka P. Paavola

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)