Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 23.4.2020

§ 62 Maksuttoman varhaiskasvatuksen jakson tarjoaminen huoltajille 18.03. - 13.04.2020 

TRE:2048/02.04.03/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, palvelupäällikkö Elli Rasimus, puh. 050 523 7386, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020 § 128 ottaa käyttöön häiriötilanteiden johtosäännön (Hallintosäännön liite 5). Päätöksen mukaan pormestarilla on oikeus tehdä välttämätön kiireellinen päätös kunnes hallintosäännön mukaisella toimielimellä on mahdollisuus käsitellä asia.

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan sivistys- ja kulttuurilautakunta on varhaiskasvatuslain mukainen kunnan monijäseninen toimielin, joka päättää palveluista ja tuotteista perittävien maksujen hyväksymisestä.

Pormestari tai hänen määräämänsä tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden aikaisessa kaupungin johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä. Häiriötilanteiden johtoryhmä käsitteli asian 17.3.2020.

Valtioneuvoston linjauksen mukaan varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti.

Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Tampereen kaupungin järjestämän varhaiskasvatuksen, eppukerholaisten sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan huoltajille tarjotaan mahdollisuus maksuttomaan jaksoon 18.3.- 13.4.2020. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsi ei osallistu lainkaan varhaiskasvatukseen tai kerhotoimintaan kyseisenä aikana. Huhtikuun asiakasmaksua ei tällöin peritä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Pormestarin päätös 17.3.2020 § 46 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Kirsi Lahtinen, Elli Rasimus, Tanja Moisala, Pia Mikkola, Katri Mantere, Mikko Kanerva

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)