Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 23.4.2020

§ 63 Varhaiskasvatuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuttoman jakson jatkaminen sekä asiakasmaksujen kompensoiminen yksityisille varhaiskasvatuksen palveluntuottajille 

TRE:2048/02.04.03/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081 ja asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 040 849 2107, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020 § 128 ottaa käyttöön häiriötilanteiden johtosäännön (Hallintosäännön liite 5). Päätöksen mukaan pormestarilla on oikeus tehdä välttämätön kiireellinen päätös, kunnes hallintosäännön mukaisella toimielimellä on mahdollisuus käsitellä asia.

Pormestarin päätöksellä 17.3.2020 § 46 perheille on myönnetty vapautus huhtikuun asiakasmaksusta, mikäli lapsi on pois varhaiskasvatuksesta 13.4.2020 saakka. Maan hallitus on 30.3.2020 jatkanut poikkeustilaa 13.5.2020 saakka.

13.4.2020 asti myönnettyä varhaiskasvatuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutonta jaksoa jatketaan 13.5.2020 asti ja tarvittaessa 31.5.2020 asti, myöntämällä toukokuu maksuttomaksi ja että yksityisille varhaiskasvatuksen palvelutuottajille kompensoidaan asiakasmaksujen menetys 13.5.2020 asti ja tarvittaessa 31.5.2020 asti, mikäli asiakkaille myönnetään huhtikuu ja toukokuu maksuttomina. Lisäksi yksityisenhoidon tukea ja palveluseteliä maksetaan 13.5.2020 asti tai tarvittaessa 31.5.2020 asti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Pormestarin päätös 2.4.2020 § 53 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Kirsi Lahtinen, Elli Rasimus, Tanja Moisala, Pia Mikkola, Katri Mantere, Mikko Kanerva

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)