Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 23.4.2020

§ 69 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Kasvatus- ja opetusjohtaja
§ 44 Starttiraha-avustuksen myöntäminen ryhmäperhepäiväkodille, 15.04.2020
§ 36 Etäopetusjakson aikana opettajille oman puhelimen käytöstä maksettava kertakorvaus, 20.03.2020

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
§ 15 Tampere-taloon rakennetun Muumi-museon näyttelyarkkitehtuuri ja museotekniikka -option käyttö, 02.04.2020
§ 18 Avustusennakko: Tampereen Tennisseura ry, 16.04.2020

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 40 Tuotantotuki - Tästä tulee niin hieno maailma ry, 17.03.2020
§ 41 Tuotantotuki - Tampereen Helluntaiseurakunta, 17.03.2020
§ 42 Tuotantotuki - Pakolaisnuorten Tuki ry, 17.03.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)