Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 23.5.2019