Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 24.10.2019