Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 24.10.2019

§ 136 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Johtaja Taru Kuosmasen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Tampereen kaupungin kulttuuristrategia 2030 (Jaakko Laurila)
  • Vuosiluokkiin sitomaton perusopetuksen opetussuunnitelma vl. 7-9
  • Kaarilan koulun opetussuunnitelmallisen painotuksen nimimuutos
  • Luokka- ja ryhmäkoot
  • Perusopetuksen seutuvertailu
  • Perusopetuksen kouluikkuna
  • Varhaiskasvatuksen Kuusikko-raportti

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Kehittämispäällikkö Jaakko Laurila oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Terhi Kiemunki ja Matti Joki poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)