Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 24.10.2019

§ 133 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsussa mainitsemattoman asian ottaminen käsiteltäväksi
Lautakunta päätti puheenjohtajan esityksestä ottaa käsiteltäväksi lisäesityslistalla olevan asian "Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten arviointikriteerien päivittäminen".

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen
Lautakunta päätti puheenjohtajan esityksestä käsitellä pykälät 145 ja 143 pykälän 135 jälkeen sekä pykälät 140 ja 141 pykälän 136 jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)