Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 24.10.2019

§ 134 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • kehittämispäällikkö Jaakko Laurila § 136 ajaksi
  • lapsiasiamies Tiia Heinäsuo § 140 ajaksi
  • johtava koordinaattori Marianna Lehtinen § 141 ajaksi
  • asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere § 143 ajaksi
  • suunnittelija Susanna Lundström § 145 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)