Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 24.10.2019

§ 143 Oikaisuvaatimus päivähoitolaskusta (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 32-kohta