Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 24.10.2019

§ 144 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Asiakaspalvelupäällikkö, kasvatus- ja opetuspalvelut
§ 7 Reklamaatio laskusta 0300881348, 13.09.2019

Kasvatus- ja opetusjohtaja
§ 112 Option käyttäminen koskien englanninkielistä esiopetusta , 27.09.2019
§ 115 Lentäväniemen koulun B-osan AV-kokonaisratkaisun hankinta, 10.10.2019
§ 118 Varhaiskasvatuksen valokuvaus käyttöoikeussopimuksella, 10.10.2019
§ 120 Annalan koulun juhlasalin AV-järjestelmäratkaisun hankinta, 11.10.2019
§ 121 Atalan päiväkodin AV-kokonaisratkaisun hankinta, 11.10.2019
§ 109 Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman seurantaryhmän perustaminen, 24.09.2019

Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja
§ 57 Kirjastokino.fi-palvelun pilotoinnin hankinta pienhankintana , 09.10.2019
§ 56 Matka- ja majoituskustannusten korvaaminen PiKe-kehittämiskirjaston luennoitsijalle, 30.09.2019
§ 55 Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön tilojen käyttövuorojen hyväksyminen 1.8. - 31.8.2019, 17.09.2019

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
§ 70 Avustusennakko: Teatteri Mukamaksen kannatusyhdistys ry, 17.09.2019
§ 73 Tampere Filharmonian tuotteiden myyntihintojen vahvistaminen, 11.10.2019

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 151 Avant pienkuormaimen hankinta, 05.09.2019
§ 152 Liikunnan projektituki - Tampere Saints ry, 19.09.2019
§ 153 Liikunnan projektituki - Tampereen Voimailuseura ry, 19.09.2019
§ 154 Liikunnan projektituki - TaTU Tampere ry, 19.09.2019
§ 155 Liikunnan projektituki - Tappara / Tamhockey Oy, 19.09.2019
§ 156 Liikunnan projektituki - Padel Tampere ry, 19.09.2019
§ 157 Liikunnan projektituki - Tampereen Voimailuseura ry, 19.09.2019
§ 158 Liikunnan projektituki - Tampereen Vihuri ry, 19.09.2019
§ 159 Maksuton uintipäivä maauimalassa, 19.09.2019
§ 160 Liikunnan projektituki - Koovee ry, 19.09.2019
§ 161 Liikunnan projektituki - Manse PP Edustus ry, 19.09.2019
§ 162 Liikunnan projektituki - Pirkanmaan pyörätuolitanssijat ry, 19.09.2019
§ 163 Liikunnan projektituki - Tampereen Pyrintö ry, 19.09.2019
§ 164 Liikunnan projektituki - Tampereen Motocross ry, 19.09.2019
§ 165 Liikunnan projektituki - Koovee ry, 24.09.2019
§ 166 Liikunnan projektituki - Tampereen Judo ry, 25.09.2019
§ 168 Katsomoiden vuokraaminen Markkinointiosakeyhtiö i2:lle 4.-7.10.2019, 14.10.2019
§ 170 Liikunnan projektituki - Ilves ry, 16.10.2019
§ 167 Ulkoliikuntapaikkojen ja uimahallien aukioloajat juhlapyhien aikana, 14.10.2019
§ 169 Pirkanmaalaisten nuorten osallistuminen Nuorten ääni maakunnissa -seminaariin, 14.10.2019

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)