Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.3.2021

§ 43 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Johtaja Lauri Savisaaren katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Oppivelvollisuuden laajentumisen tilannekatsaus (Harri Jurvela)
  • Kulttuuritilaselvitys (Lauri Savisaari)
  • Koronavirus-tilannekatsaus (Kristiina Järvelä ja Lauri Savisaari)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Ohjelmapäällikkö Harri Jurvela oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Ylöjärven edustaja Jussi Kytömäki ja varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)