Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.3.2021

§ 47 Katsaus vuoden 2020 kuntalaisaloitteisiin (yhteistoiminta-alueen asia)  

TRE:1513/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Aittala Pauliina, Hallintokoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Pauliina Aittala, puh. 040 801 6119, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 144 §:n mukaan lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä kaupungin asukkaiden aloitteista on esitettävä tiedot asianomaiselle lautakunnalle sen päättämällä tavalla. Samalla lautakunta toteaa, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti 13.6.2019 § 97, että lautakunnalle on esitettävä maaliskuun loppuun mennessä selvitys sen toimivaltaan kuuluvista edellisenä vuonna tehdyistä kaupungin asukkaiden aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Vuonna 2020 sivistys- ja kulttuurilautakunnan tehtäväalueella tehdyt, lautakunnan toimivaltaan kuuluvat kuntalaisaloitteet:

Alakouluikäisten liikuntavammaisten lasten koululiikuntaan osallistumisen tukeminen Tampereella – kuntalaisaloite (TRE:1662/12.00.01/2020)

Rasismin vastaisen koulutuksen järjestäminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnalle (TRE:4284/01.04.01/2020).

Edellä mainitut aloitteet on käsitelty sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 17.9.2020 § 110 ja kaupunginvaltuustossa talousarviokäsittelyn yhteydessä 16.11.2020 § 156.

Seuraava kuntalaisaloite on käsitelty sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 23.4.2020 § 67:

Kuntalaisaloite Tampereen teatterimuseon käynnistämiseksi (TRE:847/12.03.00/2020).

Edellä mainitut aloitteet on käsitelty loppuun.

Seuraavaan aloitteeseen vastataan vuoden 2021 aikana:

Liikuntakortin myöntäminen 65 vuotta täyttäneille tamperelaisille (TRE:1644/12.00.01/2020).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Katsaus vuoden 2020 kuntalaisaloitteisiin merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)